Kategorier
Uncategorized

IVS Lukker – Hvad gør jeg?

Regeringen har på nuværende tidspunkt lukket ned for flere IVS, og de IVS der allerede eksisterer skal omregistreres – Hvis ikke dette bliver gjort, så bliver IVS tvangsopløst. Det er altså nu, at du som ejer, skal tage stilling til om du ønsker at beholde selskabet, eller om det skal lukkes. 

Jeg vil beholde selskabet!

Hvis du ønsker at beholde dit selskab, skal denne omregistreres til en anpartsselskab – og dette skal gøres allerede inden 15. April 2021. 

IVS → ApS

Jeg vil ikke beholde selskabet!

Hvis du ikke længere ønsker at have dit selskab, så er der flere måder hvorpå du kan lukke dit IVS. Læs dem herunder:

Lukning af et almindeligt IVS

Der er overordnet set to muligheder man kan tage i brug, hvis man ønsker at lukke sit ‘almindelige’ IVS:

Likvidation:

Likvidation er, modsat konkurs, ejerne selv der tager beslutningen om at lukke selskabet ned. Dette vil ofte blive aftalt ved en generalforsamling, hvor der vil blive valgt en likvidator, som skal stå for at alt går som det skal. 

Alle kreditorer skal have besked om likvidationen, hvorefter de kan sætte krav herefter. Der er en efterfølgende karansperiode, en periode på 3 måneder, hvorefter selskabet kan likvideres. Til sidst skal kravene fra kreditorerne vurderes og den resterende gæld i virksomheden betales. Hvis selskabet ikke har råd til at betale dette, må det gå konkurs.

Denne metode er mere omkostningstung end betalingserklæring. 

Betalingserklæring:

En betalingserklæring er hvor man som selskab erklærer, at man betalt hver sit, overfor Erhvervsstyrelsen. Dertil skal man vedlægge en kvittering fra SKAt, som beviser at selskabet ikke skylder noget til SKAT. Herefter lukker virksomheder, og så har man som ejer blot ansvaret for dine senere krav der må komme – ligegyldigt om man kender til dem eller ej. Dette betyder at det er særligt vigtigt, at man vurderer hvorvidt dette er den rette metode for dig og dit selskab. – Hvis du vurderer, at der er for stor en risiko, er dette ikke den rigtige metode for dig. Hvis du dog vurderer, at der ikke er nogen form for risici, så er dette en fordelagtig metode for dig.

IVS Lukker – Hvad gør jeg?

Det er vigtigt at få styr på sit bogholderi i sit IVS. Der skal med andre ord bogføres ‘op til dato’, så der kommer et tydeligt overblik over økonomien i selskabet.