Erhvervslejemål århus

Hvad er et erhvervslejemål

Er lejemålet kun baseret på erhvervsmæssig sammenhæng, så er der tale om erhvervslejemål. Det indebærer, at der er regler i forhold til erhvervslejeloven. Det vil altså sige, at det er brugen af det lejede, som er afgørende for, om der er tale om et erhvervsmål eller ej. Det kan derfor godt være et erhvervslejemål, selvom kontoret er et hus eller lejlighed, som man ellers ville havde boet i. 

Forskellige typer af erhvervslejemål

Der findes forskellige typer af erhvervslejemål, og det er derfor typen af erhvervslejemål, som kan have betydning for dig. Det vil sige, at opsige, ophæve og vilkårsændring, afhænger af typen af lejemål, som der er tale om. Erhvervslejeloven omfatter 4 typer af lejemål, så som erhvervsbeskyttet lejemål, ikke- erhvervsbeskyttet lejemål, garager, stalde eller lignende og til sidst etablissementslejemål. 

Hvad skal du være forberedt på ved erhvervslejemål

Som nævnt ovenstående, så omfatter erhvervslejeloven 4 typer af lejemål, erhvervsbeskyttelse legemål, ikke – erhvervsbeskyttet lejemål, garager, stalde og lignede og etablissementslejemål. Her skal man være forberedt på, at der kan optræde forskellige love for hvert lejemål. Ved erhvervsbeskyttet lejemål skal der tages hensyn til, hvor længe virksomheden været i de lejede lokaler, samt værdien af kundekredsen. Ikke – erhvervsbeskyttet lejemål er typisk kontorer og produktionslokaler, men kan også være internetforretning, som sælger via nettet. Ved garager, stalde og lignede er det vigtigt at beskrive benyttelsen af lejemålet. Til sidst er der etablissementslejemål, hvor det kan være lokaler til restauration, butik og kan også være banegårde. Det må antages, at virksomheder bliver besøgt af den målgruppe der benytter de virksomheder, hvor virksomheden har en klar tilknytning til disse.

Hvad er konklusionen så?

Det er som hovedregel, at lejer og udlejer begge gør sig klar over, hvilket lejemål der er tale om, inden lejemålet træder i kraft, og at dette beskrives i lejekontrakten. Dertil kan man opnå en forventningsafstemmelse, inden lejekontrakten træder i kraft. På den måde, kan man forebygge konflikter og kontroverser.